Javne objave

leto:
2019
    mesec:
* vsi *

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Obvestili o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o popravku nerevidiranega polletnega poročila o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. z objavo revidiranega polletnega poročila o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d

KD Group d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD Group d.d.,

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

KD Group d.d.,

Obvestilo o vpisu zmanjšanja osnovnega kapitala

KD Group d.d.,

Sklic na dokument: Obvestilo o seznanitvi z izpodbojno tožbo - Obvestilo o sklenitvi sodne poravnave

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD Group d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več