Javne objave

leto:
2022
    mesec:
* vsi *

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2021

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za poslovno leto 2021

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako KHDR iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

KD Group d.d.,

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več