Javne objave

leto:
2021
    mesec:
* vsi *

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje poslovnega leta 2021

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2020

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več