Javne objave

leto:
2019
    mesec:
* vsi *

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2018

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic

KD Group, d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več