Javne objave

leto:
2020
    mesec:
* vsi *

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje poslovnega leta 2020

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več