Javne objave

leto:
2021
    mesec:
* vsi *

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2020

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za poslovno leto 2020

KD Group d.d.,

Sprejem letnega poročila Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2020

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico

KD Group d.d.,

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2020

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več