Javne objave

leto:
2021
    mesec:
* vsi *

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Prejem zahteve za sklic skupščine delničarjev

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Konstituiranje upravnega odbora v novem mandatu in imenovanje izvršnega direktorja

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za prvo polletje poslovnega leta 2021

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več