Dividende

Za delnice KDHR:

Sklep skupščine Dividenda za obdobje Oznaka delnice Bruto dividenda na delnico (v SIT) Bruto dividenda na delnico (v EUR) Presečni dan za upravičenost do dividende Datum začetka izplačila
29. skupščina, 9.6.2021 2020 KDHR - 11,5 17. 6. 2021 18. 6. 2021
27. skupščina, 26.6.2020 2019 KDHR - 32 9. 7. 2020 10. 7. 2020
26. skupščina, 30.8.2019 2018 KDHR - - - -
24. skupščina, 12.7.2018 2017 KDHR - - - -
23. skupščina, 31.8.2017 2016 KDHR - - - -
21. skupščina, 29.8.2016 2015 KDHR - - - -
20. skupščina, 27.8.2015 2014 KDHR - - - -
19. skupščina, 28.8.2014 2013 KDHR - - - -
18. skupščina, 29.8.2013 2012 KDHR - - - -
17. skupščina, 7.6.201 2011 KDHR - - - -
16. skupščina, 31.8.2011 2010 KDHR - - - -
15. skupščina, 12.8.2010 2009 KDHR - - - -
13. skupščina, 28.8.2009 2008 KDHR - - - -
11. skupščina, 29.8.2008 2007 KDHR - 7,20 2. 9. 2008 29. 9. 2008
10. skupščina, 30.8.2007 2006 KDHR 766,85 3,20 3. 9. 2007 28. 9. 2007
Vir: KD Group

Za delnice KDHP:

Sklep skupščine Dividenda za obdobje Oznaka delnice Bruto dividenda na delnico (v SIT) Bruto dividenda na delnico (v EUR) Presečni dan za upravičenost do dividende Datum začetka izplačila
18. skupščina, 29.8.2013 2012 KDHP - - - -
17. skupščina, 7.6.2012 2011 KDHP - - - -
16. skupščina, 31.8.2011 2010 KDHP - - - -
15.skupščina, 12.8.2010 2009 KDHP - - - -
13.skupščina, 28.8.2009 2008 KDHP - - - -
11.skupščina, 29.8.2008 2007 KDHP - 3,34 2. 9. 2008 29. 9. 2008
10.skupščina, 30.8.2007 2006 KDHP 800,40 3,34 3. 9. 2007 28. 9. 2007
9.skupščina,30.8.2006 2005 KDHP 400,00 1,67 1. 9. 2006 29. 9. 2006
7.skupščina,22.6.2005 2004 KDHP 400,00 1,67 24. 6. 2005 22. 7. 2005
5.skupščina,20.8.2004 2003 KDHP 400,00 1,67 24. 8. 2004 20. 9. 2004
4.skupščina,20.8.2003 2002 KDHP 400,00 1,67 25. 8. 2003 19. 9. 2003
4.skupščina,20.8.2003 2001 KDHP 400,00 1,67 25. 8. 2003 19. 9. 2003
Vir: KD Group

Za preračun tolarskih vrednosti v evre pred uvedbo evra je uporabljen paritetni tečaj zamenjave.

Dividenda pripada delničarjem, ki so na dan, kot ga s sklepom določi skupščina delničarjev (t. i. presečni dan za upravičenost do dividend), vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD.

Izplačilo dividend družba izvaja preko banke kot plačilnega zastopnika. Po skupščini prejmejo delničarji pisno obvestilo o dividendi, datumu in načinu njenega izplačila. Delničarji morajo preveriti pravilnost podatkov v obvestilu in banki sporočiti manjkajoče ali morebitne nepravilne podatke. Delničarjem, za katere ima banka popolne podatke, se dividende izplačajo na dan, ki je določen za začetek izplačila dividend, ostalim delničarjem pa banka dividende izplača po prejemu vseh potrebnih podatkov.

Opomba za delnice KDHP:
Na skupščini družbe dne 29. 8. 2013 je bilo izglasovano zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom prednostnih delnic in zamenjavo le-teh z novo izdanimi obveznicami. Vsak imetnik prednostnih delnic KDHP je za posamezno delnic prejel eno novo izdano obveznico, z nominalnim zneskom 20,00 EUR. Do prejema obveznic so bili upravičeni vsi delničarji, imetniki prednostnih delnic, ki so bili na dan vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala (15. 11. 2013) vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d..
Obveznice so bile izdane dne 16. 5. 2014.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več