Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2021

2020

Index 2021/2020

SKUPINA KD GROUP
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-1,2
1,0
-
Sredstva (v mio. EUR) 130,1
150,6
86
Lastniški kapital (v mio. EUR) 96,6
130,4
74
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 10,3
2,5
416
Donosnost kapitala (ROE)
-1,1%
0,6%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
44,77
56,84
79
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR) -0,56
0,42
-
KD GROUP D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-1,0
4,1
-
Sredstva (v mio. EUR)
104,8
138,3
76
Lastniški kapital (v mio. EUR)
102,0
135,3
75
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 2,2
2,5
90
Donosnost kapitala (ROE) -0,8%
2,4%
-
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 47,28
58,90
80
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
-0,45
1,77
-
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2021

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več