Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2022

2021

Index 2022/2021

SKUPINA KD GROUP
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-2,1
-1,2
175
Sredstva (v mio. EUR) 136,4
130,1
105
Lastniški kapital (v mio. EUR) 94,3
96,6
98
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 24,5
10,3
237
Donosnost kapitala (ROE)
-2,2%
-1,1%
208
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
43,70
44,77
98
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR) -0,99
-0,56
175
KD GROUP D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
-1,2
-1,0
128
Sredstva (v mio. EUR)
103,1
104,8
98
Lastniški kapital (v mio. EUR)
100,6
102,0
99
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 2,0
2,2
91
Donosnost kapitala (ROE) -1,2%
-0,8%
150
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 46,61
47,28
99
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
-0,58
-0,45
128
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2022

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več