Hitri podatki

Oglejte si finančne poudarke iz zadnjega letnega poročila Skupine KD Group

 

2019

2018

Index 2019/2018

SKUPINA KD GROUP
Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
115,8
-8,4 -
Sredstva (v mio. EUR) 218,0
791,9 28
Lastniški kapital (v mio. EUR) 206,2
115,2 179
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 2,0
39,1 5
Donosnost kapitala (ROE)
72,0%
-7,0% -
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR)
88,42
47,69 185
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR) 47,91
-3,48 -
KD GROUP D. D.


Čisti poslovni izid (v mio. EUR)
146,7
-6,9 -
Sredstva (v mio. EUR)
212,8
166,0 128
Lastniški kapital (v mio. EUR)
207,8
85,5 243
Finančne obveznosti (v mio. EUR) 2,0
80,0 3
Donosnost kapitala (ROE) 100,0%
-7,8% -
Knjigovodska vrednost delnice (v EUR) 89,09
35,41 252
Čisti poslovni izid na delnico (v EUR)
60,71
-2,88 -
Vir: Letno poročilo Skupine KD Group za leto 2019

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več