Zgodovina

2015

Spremembe v sestavi Skupine KD Group v letu 2015

Marec
 • Družba KD Kvart je 24. 3. 2015 ustanovila družbo Projektor d.o.o.
 • Družba KD Group je zaključila postopek prodaje družbe GEA College d.d., in sicer je 18. 3. 2015, po izpolnitvi pogojev iz kupoprodajne pogodbe, prenesla vse delnice družbe GEA College na kupca FT in Partnerji d.o.o. iz Ljubljane.
Maj
 • Družba KD Skladi je pridobila 60-odstotni delež družbe KD Locusta Fondovi d.o.o., ki prinaša enak delež glasovalnih pravic in tako je KD Locusta Fondovi postala odvisna družba Skupine KD Group.
Junij
 • Družba KD Kvart je 22. 6. 2015 pridobila 30-odstotni delež družbe Medium Media d.o.o., ki je s tem postala pridružena družba Skupine KD Group.
 • Družba KD Kapital je pridobila 37,32-odstotni delež družbe Radio Kranj in s skupnim 90-odstotnim deležem in preostalim 10-odstotnim lastnim deležem družbe Radio Kranj postala 100-odstotna lastnica te družbe. V tem mesecu pa je KD Kapital prodal celoten poslovni delež v družbi Radio Kranj.
September
 • Družba KD Kapital je pridobila 0,05-odstotni delež v družbi Žičnice Vogel in s tem postala 50,05-odstotna lastnica te družbe.
 • Družbi KD Kapital se je zmanjšal delež udeležbe v družbi SRC d.o.o. na 35,26 % zaradi dokapitalizacije ostalih družbenikov.
 • Z oddelitvijo družbe TOVARNA OLJA GEA, d.d., je nastala nova družba KR d.d., katere 26,90-odstotna lastnica je Skupina KD Group. Družba KR d.d. je pridružena družba Skupine KD Group.
November
 • Družba KD Kapital je na podlagi pogodbe, sklenjene 28. 9. 2015 z družbo RRC Računalniške stroritve, d.d., 18. 11. 2015 prejela kupnino za svoj celotni 50,05-odstotni delež (499.513 delnic) družbe Žičnice Vogel Bohinj.
December
 • Vpis pripojitve hčerinske družbe KD Životno osiguranje k matični družbi Adriatic Slovenica v sodni register je bil izveden 30. 12. 2015. Zavarovalnica KD Životno osiguranje je prenehala delovati kot samostojni pravni subjekt, njeno poslovanje na Hrvaškem pa poteka prek Podružnice Zagreb.

Drugi pomembnejši dogodki v letu 2015

Januar
 • Adriatic Slovenica je 16. 1. 2015 pridobila osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in pripravila načrt ukrepov za izboljšanje delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja. Pridobitev osnovnega certifikata in načrti za njegovo nadgradnjo kažejo pozitivni odnos zavarovalnice do potreb zaposlenih, ki izhajajo iz družinskega življenja.
 • Adriatic Slovenica je postala ekskluzivni ponudnik osebnih zavarovanj z začetkom prodaje zavarovanj v poslovalnicah Pošte Slovenije.
 • Adriatic Slovenica je 29. 1. 2015 dokapitalizirala odvisno družbo KD Životno osiguranje z vplačilom vvišini 396.492 EUR.
Februar
 • KD Group je 23. 2. 2015 sklenil pogodbo o dolgoročnem sindiciranem posojilu, ki ga je odobril sindikat bank Nove Ljubljanske banke, d.d., tudi kot organizator in agent, Abanke Vipa d.d., Gorenjske banke, d.d., Banke Celje d.d., in Nove kreditne banke Maribor d.d., s katerim so banke zagotovile družbi KD Group d.d. dolgoročni kredit z ročnostjo 7 let in v višini 67.013.100 EUR. Sindicirano posojilo je namenjeno refinanciranju finančnih obveznosti Skupine KD Group, kar predstavlja nadaljevanje strategije družbe KD Group, tj. zagotovitev optimalne strukture financiranja družbe KD Group in Skupine KD Group in izboljšanje.
 • Adriatic Slovenica je 13. in 14. 2. v Portorožu organizirala osrednji dogodek za lastno prodajno mrežo, sedmo letno prodajno konferenco, ki se je udeleži čez petsto udeležencev.
 • Adriatic Slovenica je ustanovila podružnico na Hrvaškem - Adriatic Slovenica d.d., Podružnica Zagreb (v nadaljevanju Podružnica Zagreb).
 • Na podelitvi nagrad revije Moje finance najboljšim vzajemnim skladom za leto 2014 je družba KD Skladi prejela največ, kar 9 od 29 podeljenih priznanj. Z najboljšo oceno (pet zvezdic) so bili nagrajeni: KD RASTKO, naj sklad zadnjih treh let v kategoriji delniški - evropski sklad, KD NOVI TRGI, naj sklad zadnjih treh let v kategoriji delniški - trgi v razvoju, KD MM, naj sklad zadnjih pet let v kategoriji denarni - evro sklad, KD VZHODNA EVROPA, naj sklad zadnjih treh let in zadnjih pet let v kategoriji delniški - evropski trgi v razvoju, KD INDIJA - KITAJSKA, naj sklad zadnjih treh in zadnjih pet let v kategoriji delniški - Azija in Oceanija, KD BALKAN, naj sklad zadnjih treh in zadnjih pet let v kategoriji delniški - Balkan.
Marec
 • Mednarodna bonitetna agencija Fitch Ratings je 5. 3. 2015 potrdila obstoječo kreditno oceno družbi KD Group BB- in zavarovalnici Adriatic Slovenica bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice BBB-. Ocena gibanja bonitetne ocene je »stabilno«. Potrditev bonitetne ocene družbama KD Group in Adriatic Slovenica je bila izdelana na podlagi objave informacije KD Group o podpisu pogodbe o dolgoročnem sindiciranem posojilu, ki ga je odobril sindikat bank Nove Ljubljanske banke d.d, Abanke Vipa d.d., Gorenjske banke, d.d., Banke Celje d.d., in Nove kreditne banke Maribor d.d.
 • Po zaključeni evropski raziskavi Trusted Brand 2015 je bila družba KD Skladi že osmič zapored izbrana za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko v kategoriji Investicijske družbe in vzajemni skladi.
April
 • KD Group je 15. 4. 2015 uspešno zaključila izdajo obveznic z oznako KDH4 v skupnem znesku 14.622.000 EUR, z zapadlostjo 15. 12. 2021 in obrestno mero šestmesečni (6M) EURIBOR + 5,600 odstotka. Izdaja obveznic je bila namenjena refinanciranju finančnih obveznosti, ki so izhajale iz obstoječih obveznosti KD Group. Obveznice so bile izdane brez objave prospekta na podlagi 1. in 2. točke prvega odstavka 49. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov.
 • Upravni odbor KD Group je na mesto Milene Georgievski, ki je odstopila s funkcije članice revizijske komisije upravnega odbora, 3. 4. 2015 za novo članico revizijske komisije imenoval Alenko Pirih.
 • Adriatic Slovenica je 15. 4. 2015 v Ljubljani na Konferenci majhnih in srednjih podjetij predstavila zavarovanje Podjetnik AS. Konference se je udeležilo okrog 120 domačih in tujih podjetnikov ter predsednik vlade Miro Cerar. Adriatic Slovenica intenzivno promovirala novo zavarovanje in je bila 18. 3. 2015 tudi pokrovitelj poslovnega dogodka 500 podjetnic.
 • Analiza slovenske zavarovalniške panoge na spletu 2015, ki jo pripravlja E-laborat, je v kategoriji »Predstavitev ponudbe« spletno mesto WIZ odvisne družbe Adriatic Slovenice Viz d.o.o. postavila na prvo mesto.
 • Konzorcij prodajalcev, ki sta ga koordinirala družba KD Skladi in SDH, je 21. 4. 2015 po uspešno zaključenih pogajanjih z družbo Podravka, d. d., sklenil pogodbo o prodaji 183.386 (51,55 %) delnic družbe Žito, d. d.
Maj
 • Družba KD Skladi je 15. 5. 2015 prejela dovoljenje Hrvaške agencije za nadzor finančnih storitev (Hrvatska agencija za nadzor financijski usluga) za pridobitev kvalificiranega deleža v družbi Locusta Invest, d. o. o., Hrvaška, v višini 60 % osnovnega kapitala.
 • Adriatic Slovenica je 7. 5. 2015 zaključila pomemben projekt, ki s pomočjo orodja SPSS poskrbi za vzpostavitev celovitega sistema za odkrivanje in obvladovanje goljufij v segmentu zdravstvenih zavarovanj. Vzpostavljena je bila celovita analitična platforma, ki je osnova za strateški razvoj poslovne analitike v zavarovalnici. Funkcionalnosti platforme so uporabne na vseh poslovnih področjih, in ne le za odkrivanje goljufij.
 • Arboretum Volčji potok je bil 17. 5. 2015 prizorišče Koncerta v cvetju, ki ga je Adriatic Slovenica v sodelovanju z Big bendom RTV Slovenija pripravila za partnerje komplementarnih prodajnih poti, zdravstvenih izvajalcev in za zunanje obiskovalce. Obenem je bila to tudi priložnost za pridobivanje podpore mladim vrhunskim glasbenikom na šolanju v tujini, ki jo družbe iz skupine KD Group izvajajo preko ustanove AS Fundacija.
Junij
 • Adriatic Slovenica je prejela nagrado Marketinška odličnost v kategoriji velikih podjetij, ki pretežno poslujejo s strankami (B2C). Nagrado je prvič podelilo Društvo za marketing Slovenije v okviru 20. slovenske marketinške konference.
 • Adriatic Slovenica je pripravila niz dogodkov Zajtrk prihodnosti (v Novi Gorici, na Smledniku, v Ankaranu, v Velenju). Namenjeni so bili poslovnim partnerjem, obstoječim in potencialnim zavarovancem. Strokovnjaki so predstavili rešitve, ki so jih za podjetja in njihove zaposlene pripravili na področju pokojninske zakonodaje in predstavljajo prihranek za podjetje, obenem pa večjo varnost za zaposlene v obdobju po upokojitvi.
 • Na 16. regionalni konferenci informacijske in komunikacijske tehnologije ICTI 2015 v Osijeku je spletno mesto WIZ odvisne družbe Adriatic Slovenice Viz d.o.o. prejelo prvo nagrado v kategoriji agencij za zastopanje in prodajo zavarovanj.
Julij
 • KD Group je 15. 7. 2015 prejel odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o potrditvi prospekta za uvrstitev 146.220 obveznic na ime oznake KDH4 v trgovanje na organiziranem trgu in 17. 7. 2015 odločbo Ljubljanske borze, da se obveznice 17. 7. 2015 uvrstijo na borzni trg v Segment obveznic, z začetkom trgovanja 17. 7. 2015.
 • Gospodarsko sodišče v Zagrebu je 23. 7. 2015 v sodni register vpisalo pripojitev družbe KD Investments, d. o. o., Hrvaška, k družbi KD Locusta Fondovi, d. o. o., Hrvaška.
 • Na podelitvi nagrad revije World Finance je družba KD Skladi prejela nagrado za najboljšo družbo za upravljanje v Sloveniji (World Finance Best Investment Management Company, Slovenia 2015).
 • Ustanova AS Fundacija je 18. 5. 2015 objavila razpis za dodelitev finančne pomoči nadarjenim študentom umetnosti na dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju v tujini. Nova izbranca sta džez kontrabasist Luka Benčič, sprejet v prvi letnik Akademije za glasbo v Amsterdamu (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunste), in Max Čelar, študent drugega letnika ene najprestižnejših fakultet za arhitekturo, Architectural Assotiation, London. Luka in Max se tako pridružujeta mnogim talentiranim varovancem z različnih področij umetnosti, ki so študij že zaključili, ali pa ga uspešno nadaljujejo tudi s pomočjo AS Fundacije.
 • 27. 7. 2015 je zavarovalnica Adriatic Slovenica z Vlado Republike Slovenije podpisala sporazum o izvedbi odpusta dolgov socialno najšibkejšim. Skladno s sporazumom Adriatic Slovenica in njena hčerinska družba Prospera enakopravno obravnavata vse dolžnike, upravičene do odpisa dolgov iz neplačanih premij dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja po Zakonu o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD). Ko se je iztekel rok za prejem vlog, sta jih začeli obravnavati po 31. 10. 2015.
Avgust
 • 20. skupščina delničarjev, ki je potekala 27. 8. 2015, je med drugim upravnemu odboru družbe izdala pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 267.564 delnic. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
 • Družbi KD Group se je zaradi spremenjene metodologije mednarodne bonitetne agencije FITCH Ratings zvišala kreditna ocena na »BB«. Ocena gibanja bonitetne ocene za družbo ostaja »stabilno«.
 • Adriatic Slovenica je zagotovila vsem voznikom brezplačno pomoč v prometu z mobilno aplikacijo ASfalt. Z njo lahko spremljajo prometne informacije in razmere na shranjenih relacijah v Sloveniji, poiščejo svoje parkirano vozilo tudi v tujini ali kliknejo za hiter klic Avto asistence, če se znajdejo v težavah doma ali na tujih cestah. Do konca septembra je bilo zabeleženih čez 6.400 prenosov aplikacije.
 • Družba KD Skladi je skupaj s partnerji, Radiem 1 in sestrsko družbo Adriatic Slovenica, ponovno organizirala natečaj Vse=mogoče! z nagradnim skladom v vrednosti 20.000 EUR in dodatno nagrado 3.000 EUR za AS-ov arhitekturni izziv.
September
 • Družba Viz je 11. 9. 2015 prejela WEBSI nagrado Spletni prvaki 2015 v kategoriji »Poslovne spletne strani« za spletno mesto WIZ.
 • Na skupščini Hrvaškega zavarovalnega združenja (Hrvatskog ureda za osiguranje - HUO) 25. 9. 2015 je postala družba Adriatic Slovenica polnopravna članica HUO.
Oktober
 • Mednarodna bonitetna agencija FITCH Ratings je 6. 10. 2015 družbi KD Group potrdila kreditno bonitetno oceno »BB« in družbi Adriatic Slovenica bonitetno oceno finančne moči zavarovalnice »BBB-«. Ocena gibanja bonitetne ocene ostaja za obe družbi »stabilno«.
November
 • Družba Viz je 19. 11. 2015 za WIZ zavarovanje prejela SPORTO nagrado v kategoriji »Najboljše osebno sponzorstvo športnika« s kampanjo #resnicnofajn s Filipom Flisarjem, ki so jo začeli avgusta.
December
 • 18. 12. 2015 je predsednik upravnega odbora KD Group prejel izjavo izvršnega direktorja Willema Jacoba Westerlakna, da 31. 12. 2015 odstopa z mesta izvršnega direktorja.
 • Skladno s spremembo pokojninske zakonodaje je bil Adriatic Slovenici odobren kolektivni in individualni pokojninski načrt prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Pokojninsko varčevanje AS za obdobje varčevanja ter pravila upravljanja in izjave o naložbeni politiki.
 • V sodelovanju z Zavodom za Turizem Bled in Olimpijskim komitejem Slovenije je Adriatic Slovenica 30. 12. 2015 na Bledu pripravila velik dogodek Olimpijski krog varnosti, namenjen promociji olimpijskega duha in podpori slovenskih športnikov pred odhodom na olimpijado v Rio de Janeiro poleti 2016. Kar 5.712 obiskovalcev je sklenilo živi krog okrog Blejskega jezera in s tem opravilo poskus za vpis v Guinnessovo knjigo rekordov z najštevilčnejšim sočasnim prižigom svetlobnih palic.
 • Konec decembra je bil zaključen postopek pripojitve hrvaške zavarovalnice KD Životno osiguranje k matični družbi Adriatic Slovenica, poslovanje na Hrvaškem se nadaljuje preko Podružnice Zagreb. S tem je Podružnica Zagreb prejela vsa potrebna dovoljenja za poslovanje in prodajo polic avtomobilske odgovornosti. Konec decembra je bila vzpostavljena spletna stran www.as-direct.hr, preko katere lahko stranke na Hrvaškem sklepajo AO zavarovanja.
 • Adriatic Slovenica je v Republiki Srbiji prenehala izvajati zavarovalne posle preko odvisne družbe AS Neživotno osiguranje in začela aktivnosti, ki so usmerjene k prenehanju delovanja te odvisne družbe, ki naj bi bile zaključene v letu 2016.
 • V letu 2015 je odličnost upravljanja podskladov KD Krovnega sklada začela spremljati tudi neodvisna mednarodna agencija Morningstar. Kar 5 od 10 podskladov KD Krovnega sklada, ki so predmet ocenjevanja, ima največ 5 ali 4 zvezdice, kar pomeni uvrstitev v zgornjih najboljših 10 % skladov v posamezni kategoriji (5 zvezdic Morningstar) oziroma naslednjih 22,5 % skladov (4 zvezdice Morningstar). Na dan 31. 12. 2015 so bili imetniki 5 ali 4 zvezdic Morningstar v petletnem obdobju: KD Balkan z najboljšo skupno oceno 5 zvezdic Morningstar, KD Prvi izbor, KD Bond, KD Latinska Amerika in KD Vitalnost pa s skupno oceno 4 zvezdic Morningstar.


KD Group pomembne dogodke skladno z zakonskimi obveznostmi redno objavlja na spletnem portalu Ljubljanske borze vrednostnih papirjev SEOnet in na spletni strani družbe www.kd-group.com.