Zgodovina

2007

1. januar 2007

Prvi slovenski vzajemni sklad KD Galileo praznuje 15. obletnico delovanja.

Za vse slovenske malčke, rojene na prvi dan leta 2007, KD Investments, Ljubljana, pripravi posebno darilo ob praznovanju 15. rojstnega dne vzajemnega sklada KD Galileo. Na podlagi pristopne izjave podarijo vsem 200 evrov v točkah vzajemnega sklada, ki je bil ustanovljen 1. januarja 1992.

20. januar 2007

Salona 37 prejme na največjem svetovnem navtičnem salonu plovil v Düesseldorfu nagrado za »Evropsko jadrnico leta 2007« v svojem razredu.

22. januar 2007

Slovenica Življenje (22. januar 2007) in Adriatic Slovenica (7. februar 2007) pričneta tržiti življenjsko zavarovanje z naložbenimi paketi, ki omogoča izbiro med tremi naložbenimi paketi: konzervativnim, uravnoteženim in dinamičnim.

25. januar 2007

Slovenica Življenje kupi del slovaške družbe Vifin, s. r. o. in pripoji KD Life splo. s. r. o.

1. februar 2007

Vzajemna sklada KD MM in KD Rastko prejmeta nagradi »Zlati V«, in sicer je prvi razglašen za najboljši denarni vzajemni skladi, drugi pa za najboljši delniški vzajemni sklad v skupini evropsko orientiranih.

6. februar 2007

Slovenica Življenje dokapitalizira slovaško družbo Vifin in jo preimenuje v KD Vifin, s. r. o.

7. februar 2007

KD Holding kupi 884.639 rednih delnic komitenta IF "BIG  - Investiciona grupa« d. d. Sarajevo, kar predstavlja 8,3 odstotka delnic.

16. februar 2007

Peter Grašek zasede mesto poslovnega direktorja finančne družbe KD Holding.

19. februar 2007

Uprava Adriatica Slovenice ima člana manj, saj dosedanji namestnik predsednika uprave Matija Šenk prevzame vodstvo uprave Slovenice Življenje. Gabrijel Škof prevzame funkcijo namestnika predsednika uprave, članica uprave je Milena Georgievski. 
 
22. februar 2007

Slovenica Življenje prejme certifikat kakovosti ISO 9001:2000.

28. februar 2007

KD DeLux, investicijska družba s spremenljivim delniškim kapitalom, objavi spremembo Prospekta za ponudbo delnic, ki stopi v veljavo 28. marca 2007.

1. marec 2007

Adriatic Slovenica uvede vrsto novosti na področju zavarovanja avtomobilske odgovornosti, med drugim tudi možnost obnavljanja teh zavarovanj prek spleta, hkrati prične tržiti nove MAXI AVTO ASISTENCE AS z novim kritjem »Od vrat do vrat«.

Pričetek trženja produkta Slovenice Življenje in Adriatica Slovenice – življenjskega zavarovanja AZIJA GARANT PLUS, z vlaganji v indeks šestih delniških hedge skladov (dbX-Equity Select Asia Index) in v dva delniška vzajemna sklada - HSBC GIF INDIAN EQUITY in HSBC GIF CHINESE EQUITY.

5. marec 2007

Rastislav Podhorec, direktor prodaje in marketinga KD Investments, Bratislava, je imenovan za člana uprave družbe KD Investments na podlagi odločitve Slovaške nacionalne banke in nadzornega sveta. Prav tako je Dag Kralj, izvršni direktor divizije DZU in BPD, postal član nadzornega sveta.

6. marec 2007

Vrata odpre Finančna točka v Sežani.

8. marec 2007

Z vpisom v sodni register je ustanovljena življenjska zavarovalnica KD Life, Sofija.

9. marec 2007

KD Group je prejme sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče 6. marca 2007 v sodni register vpisalo prehod osnovnega kapitala na evro in spremembo statuta v zvezi s tem. Znesek osnovnega kapitala 372.872.000 tolarjev se je zamenjal z zneskom 1.555.967,28 evrov.

KD Holding prejme sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, s katerim je sodišče 6. marca 2007 v sodni register vpisalo prehod osnovnega kapitala na evro in spremembo statuta v zvezi s tem. Znesek osnovnega kapitala 23.536.424.000 tolarjev se je zamenjal z zneskom 98.215.756,97 evrov.

15. marec 2007

Adriatic Slovenica ponudi zavarovancem prenovljeno in sodobno zavarovanje poklicne odgovornosti računovodskih servisov.

20. marec 2007

Deželna banka Slovenije in KD BPD skupaj slovesno odpreta skupne prostore v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC City.

21. marec 2007

Slovenica Življenje oblikuje Skupinsko življenjsko zavarovanje.

23. marec 2007

KD Investments, Zagreb, odpre novo finančno točko v trgovskem središču Mercator v Puli.

26. marec 2007

V Bolgariji prične poslovati prične življenjska zavarovalnica KD Life, Sofija.

1. april 2007

Slovenica Življenje oblikuje Življenjski podjetniški paket, skupinsko življenjsko zavarovanje.

2. april 2007

V sodelovanju z Banko Kovanica družba KD Investments, Zagreb, ponovno prične s trženjem varčevalno-investicijskega produkta 2KTrend (do 30. aprila).

6. april 2007

Nadzorni svet Adriatica Slovenice na podlagi do tedaj opravljenih postopkov podpre nadaljnje povezovanje z Vzajemno, o čemer naj bi maja sklepali skupščini obeh zavarovalnic.

19. april 2007

Slavnostno odprtje novega igralnega salona Casino Rio v zabaviščnem centru Arena Vodafone live!.

20. april 2007

Agencija za zavarovalni nadzor prepove skupščino Vzajemne, zato uprava Adriatica Slovenice sprejme stališče, da se postopki povezovanja med zavarovalnicama ne morejo nadaljevati, in tudi sklep o preklicu napovedane skupščine delničarjev Adriatica Slovenice, ki bi obravnavala povezovanje obeh družb.

8. maj 2007

KD Holding s Slovensko odškodninsko družbo d. d., Ljubljana, sklene pogodbo za nakup 195.824 navadnih delnic izdajatelja Nama d. d., kar predstavlja 20,53 odstotka vseh izdanih delnic.

17. maj 2007

Deželna banka Slovenije prejme sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani o vpisu povečanja osnovnega kapitala.

25. maj 2007

Kolosej je okronan z znakom Superbrands 2007 kot ena najboljših blagovnih znamk v Sloveniji.

30. maj 2007

Na novinarski konferenci v Sofiji se uradno predstavi KD Life, Sofija.

1. junij 2007

Deželna banka Slovenije omogoči zavarovanje kreditov tudi z enotami vzajemnih skladov KD Investments, Ljubljana.

6. junij 2007

KD Holding objavi prevzemno ponudbo za odkup 572.229 delnic družbe Nama Trgovsko podjetje, d. d., Ljubljana.

19. junij 2007

Sredstva v vseh vzajemnih skladih, vključno z individualnim upravljanjem premoženja Skupine KD Holding, presežejo 1 milijardo EUR.

10. julij 2007

Delničarji so na skupščini sprejeli sklep o preimenovanju družbe iz Slovenice Življenje d. d. v KD Življenje d. d. Uradno se bo ime zavarovalnice spremenilo z vpisom v sodni register.

24. julij 2007

Ustanovljena je družba KD Kvart, d. o. o., kot posledica oddelitve projekta Šumi od podjetja R.E.Invest, d. o. o.

27. julij 2007

V sodni register je vpisana družba KD Kapital d. o. o., ki jo vodi dvočlanska uprava, in sicer predsednik uprave Janez Bojc in članica uprave Mirjana Koporčić Veljić.

Kinocenter Kolosej v Celju zapre svoja vrata.

22. avgust

Uradno preimenovanje Slovenice Življenje, življenjska zavarovalnica, d. d. v KD Življenje, zavarovalnica, d. d.

23. avgust 2007

Finančna točka odpre svoja vrata v trgovskem centru Aupark v Bratislavi.

1. september 2007

Zavarovalnici KD Življenje in Adriatic Slovenica razvijeta Rento Garant, življenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, vezano na sestavljeni dolžniški vrednostni papir in z zajamčenim izplačilom letne rente.

11. september 2007

Družba KD Investments, Beograd, prejeme dovoljenje za organiziranje in upravljanje odprtih, zaprtih in privatnih investicijskih skladov.

21. september 2007

V palači Trevesini v Piranu je organizirana prva strateška konferenca družb Skupine KD Group.

26. september 2007

Nadzorni svet za predsednika uprave Adriatica Slovenice imenuje Gabrijela Škofa, Milena Georgievski ostaja članica uprave, hkrati pa razveljavi sklep o imenovanju Aljoše Tomaža za predsednika uprave.

1. oktober 2007

V sodni register se vpiše družba KD PE, družba za svetovanje in storitve, d. o. o.

15. oktober 2007

KD Investments, Zagreb, prične s trženjem že četrtega vzajemnega sklada KD Nova Europa. Že v prvih petih dneh delovanja je v sklad vplačanih skoraj milijon evrov.

18. oktober 2007

George Alberts nastopi kot predsednik uprave KD Investments, Bukarešta.

25. oktober 2007

Ustanovitev nove prodajne družbe v Skupini KD Holding, KD Finančna točka, premoženjsko svetovanje, d. o. o. Lastništvo družbe si v enakem razmerju delita zavarovalnica KD Življenje in družba za upravljanje KD Investments.

KD Life, Sofija, prične s trženjem novega zavarovalniškega produkta »Fondpolica Renta Garant«.

26. oktober 2007

Na izredni skupščini delničarjev družbe KD DeLux, SICAV, sprejmejo odločitev, da družba preneha delovati in da se prične postopek likvidacije. 

6. novembra 2007

KD Investments, Zagreb, zabeleži 10 tisočega vlagatelja.

8. november 2007

KD Investments, Beograd, prejme lokalnega regulatorja za ustanovitev odprtega investicijskega sklada KD Ekskluziv.

15. november 2007

Pričetek aktivnosti ustanavljanja Kluba KD plus na Slovaškem.

21. november 2007

Nadzorni svet je imenuje dva nova člana uprave Adriatica Slovenice, mag. Mateja Cergolja in Marka Remsa, ki bosta nastopila funkcijo v upravi po pridobitvi dovoljenja Agencije za zavarovalni nadzor.

23. november 2007

Srbska KD Investments prične z javnim vpisom točk sklada KD Ekskluziv – otvoreni investicioni fond.

28. november 2007

KD Kvart pridobi stavbno pravico za projekt Šumi.

1. december 2007

Priključitev družbe KD Finančna točka d. o. o. med ustanovne družbe Kluba KD plus.

10. december 2007

Skupščina delničarjev Adriatica Slovenice sprejme sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe, kar pomeni, da bo družba po vpisu sklepa v sodni register v 100-odstotnem lastništvu družbe KD Holding.

27. december 2007

Odprti investicijski sklad KD Ekskluziv je vpisan v Register investicijskih skladov. Z vpisom v Register so zagotovljeni vsi pogoji za uradni začetek poslovanja sklada KD Ekskluziv.

31. december 2007

KD Življenje organizira skupščino in izglasuje sklep o izključitvi manjšinskih delničarjev iz družbe.