Zgodovina

2003

17. februar 2003

KD Holding d. d. kupi 94,7-odstotni delež v turističnem podjetju Globtour d. o. o.

12. februar 2003

KD Investments d. o. o., Zagreb, ustanovi obvezniški vzajemni sklad OrbisFond.

12. februar 2003

Otvoritev drugega kinocentra v Sloveniji - Koloseja Koper v nekdanjem kinu Soča.

7. april 2003

KD Holding d. d. proda svoj 46,31-odstotni lastniški delež v podjetju Postojnska jama, turizem d. d.

9. maj 2003

Delničarji pooblaščene investicijske družbe KD PID d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o preoblikovanju družbe v redno delniško družbo KD Naložbe, finančna družba, d. d.:
• nominalna vrednost delnice: 1.000 tolarjev
• osnovni kapital: 9.566.329.000 tolarjev
• oznaka VP: PDKR
• število delnic: 9.566.329
• uprava: Janez Bojc, direktor
• nadzorni svet: Alojz Penko, predsednik, Matjaž Škrabar, namestnik predsednika, Vlado Podlogar, član

17. oktobra 2003 izda ATVP odločbo o izdaji dovoljenja o preoblikovanju pooblaščene investicijske družbe KD PID d. d. v redno gospodarsko družbo KD Naložbe, finančna družba, d. d. Sprememba imena in dejavnosti družbe je vpisana na okrožnem sodišču v Ljubljani 27. oktobra 2003.

11. junij 2003

Splovitev prestižne jadrnice Shipman 50, prvo na svetu iz karbonskih vlaken in epoksidne smole, ki jo je zasnovala in izdelala družba Seaway Group d. o. o.

18. julij 2003

KD Group d. d. podpiše sponzorsko pogodbo z NK Olimpijo in postane njen glavni sponzor. Klub se preimenuje v nogometni klub KD Olimpija.

8. september 2003

KD Group d. d. skupaj z zavarovalniško hišo Slovenica d. d. podpiše dolgoročno sponzorsko pogodbo s Kajak Kanu Klubom Tacen. Klub se preimenuje v Kajak Kanu Klub Tacen – KD Slovenica.

24. september 2003

KD Group d. d. pridobi dovoljenje bolgarskega regulatornega organa za ustanovitev lokalne družbe, z dejavnostjo upravljanja investicijskih skladov. 27. oktobra 2003 KD Group d. d. na pristojnem sodišču v Bolgariji registrira družbo za upravljanje KD Investments EAD, Sofija.


18. november 2003

KD Group d. d. pridobi dovoljenje romunskega regulatorja, romunske agencije za trg vrednostnih papirjev za ustanovitev lokalne družbe, z dejavnostjo upravljanja investicijskih skladov. 26. januarja 2004 KD Group d. d. na pristojnem sodišču v Romuniji registrira družbo za upravljanje S.A.I. KD Investments S. A., Bukarešta.

25. november 2003

Skupna sredstva v upravljanju v vseh treh vzajemnih skladih KD presežejo 50 milijard tolarjev.

4. december 2003

KD Investments d. o. o., Zagreb, odpre v središču Zagreba prvo Finančno točko na Hrvaškem.

23. december 2003

KD Group d. d. pridobi dovoljenje s strani ATVP za ustanovitev borznoposredniške družbe
KD BPD, d. o. o., z namenom opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji:
• osnovni kapital: 300 milijonov tolarjev
• uprava: Milena Zrnec, predsednica, Štefan Belingar, član

10. februarja 2004 je s sklepom okrožnega sodišča v Ljubljani borznoposredniška družba
KD BPD, d. o. o., vpisana v sodni register. 1. marca 2004 uprava Ljubljanske borze sprejme
KD BPD, d. o. o., med člane borze.

24. december 2003

Družbe KD Group d. d., KD Holding d. d. in KD Investments d. o. o. prejmejo certifikat kakovosti po standardu ISO 9001:2000. Družba za upravljanje KD Investments d. o. o. je prva slovenska družba za upravljanje, ki uskladi svoje poslovanje tudi skladno z zahtevami standardov odličnosti ISO.

30. december 2003

V vzajemne sklade KD vplača 40-tisoči vlagatelj.