Zgodovina

2000

11. januar 2000

Kmečka družba d. d. podpiše pogodbo o soustanovitvi družbe ABDS, društvo za upravljanje fondovima, d. d. v Federaciji Bosne in Hercegovine in pridobi 40-odstotni lastniški delež. Komisija za trg vrednostnih papirjev Federacije Bosne in Hercegovine izda dovoljenje za ustanovitev družbe 14. aprila 2000. Družba pa je bila vpisana v sodni register 19. maja 2000.

13. junij 2000

ABDS d. d. od Komisije za trg vrednostnih papirjev Federacije Bosne in Hercegovine pridobi dovoljenje za ustanovitev privatizacijskega investicijskega sklada BIG. 27. aprila 2001 sledi vpis PIF-a BIG v sodni register Federacije Bosne in Hercegovine.

30. avgust 2000

Kmečka družba d. d. kot prva slovenska družba za upravljanje pridobi dovoljenje za investiranje sredstev svojih vzajemnih skladov na tuje borze.

19. oktober 2000

Delničarji Kmečke družbe d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o oddelitvi dela premoženja družbe, z namenom ustanovitve nove družbe Skupina Kmečka družba d. d.

30. novembra 2000 sledi vpis oddelitve dela premoženja Kmečke družbe d. d. z namenom ustanovitve nove družbe – Skupine Kmečka družba d. d. v sodni register. Novoustanovljena družba je isti dan (30. novembra) vpisana v sodni register.
Kmečka družba, družba za upravljanje investicijskih skladov, d. d.:
• nominalna vrednost delnice: 8.000 tolarjev
• število delnic: 20.000
• osnovni kapital: 160 milijonov tolarjev
• oznaka VP: KDZR
• uprava: Matjaž Gantar, direktor

Skupina Kmečka družba, finančna družba, d. d.:
• nominalna vrednost delnice: 2.000 tolarjev
• število delnic: 20.000
• osnovni kapital: 40 milijonov tolarjev
• oznaka VP: SKDR
• uprava: Roman Androjna, direktor
• nadzorni svet: Peter Vrisk, predsednik, Aleksander Sekavčnik, namestnik predsednika, Sergej Racman, član

23. oktober 2000

Delničarji PID Kmečka družba d. d. na skupščini delničarjev sprejmejo sklep o delitvi PID-a Kmečka družba d. d. na tri nove družbe (v skladu z zakonom ZPSPID):
Kmečka družba Holding, finančna družba, d. d.:
• nominalna vrednost delnice: 8.000 tolarjev
• osnovni kapital: 9.531.056.000 tolarjev
• oznaka VP: KDHR
• uprava: Janez Bojc, direktor
• nadzorni svet: Martin Nose, predsednik, Bojan Sekavčnik, namestnik predsednika. Aleš Vahčič, član

PID Kmečka družba, pooblaščena investicijska družba, d. d.:
• nominalna vrednost delnice: 100 tolarjev
• osnovni kapital: 9.591.355.800 tolarjev
• oznaka VP: KDPN
• uprava: Roman Androjna, direktor
• nadzorni svet: Alojz Penko, predsednik, Vlado Podlogar, namestnik predsednika, Matjaž Škrabar, član

ID Kmečka družba, pooblaščena investicijska družba, d. d.:
• nominalna vrednost delnice: 100 tolarjev
• osnovni kapital: 9.204.614.500 tolarjev
• oznaka VP: KDIN
• uprava: Roman Androjna, direktor
• nadzorni svet: Bojan Dejak, predsednik, Tomaž Butina, namestnik predsednika, Jože Strgar, član

13. decembra 2000 izda ATVP odločbo o dovoljenju za razdružitev in preoblikovanje PID Kmečka družba d. d. Dne 3. januarja 2001 sledi vpis delitve PID Kmečka družba d. d. na tri nove družbe v sodni register.

12. december 2000

Skupina Kmečka družba d. d. v Banja Luki, v Republiki Srbski s partnerji podpiše pogodbo in z dokapitalizacijo pridobi 49-odstotni lastniški delež v družbi VIB, društvu za upravljanje investicionim fondovima, a. d., ki je bila ustanovljena 6. oktobra 2000.

21. december 2000

Uvrstitev delnic Skupine Kmečka družba d. d. (z oznako SKDR) na prosti trg Ljubljanske borze. 23. maja 2001 izda ATVP odločbo, s katero soglaša z uvrstitvijo delnic SKDR na prosti trg Ljubljanske borze.