Zgodovina

1997

28. februar 1997

Kmečka družba d. d. uradno spremeni sedež družbe, ki je po novem na Stegnah 21 v Ljubljani. Družba je na tem naslovu poslovala od 1. septembra 1994.

12. marec 1997

Kmečka družba d. d. pridobi s strani ATVP dovoljenje za upravljanje vzajemnih skladov Galileo, Rastko in KD Bond.

25. september 1997

Vpis zamenjave direktorja Kmečke družbe d. d. v sodni register. Direktor znova postane Matjaž Gantar. Nadzorni svet ga imenuje na seji 1. julija 1997.

9. december 1997

Skupna vrednost sredstev v upravljanju v vseh treh vzajemnih skladih Kmečke družbe d. d. presežejo 1 milijardo tolarjev.

19. december 1997

Prvi nakup deleža v kinematografskem podjetju Ljubljanski Kinematografi d. d. Deleže kupijo PID Kmečki sklad 1, 2, 3 in 4 d. d.