Zgodovina

1996

15. marec 1996

Kmečka družba d. d. prevzame v upravljanje najstarejši slovenski vzajemni sklad – Galileo.
Pogodbo o prenosu upravljanja vzajemnega sklada Galileo 1. septembra 1995 podpiše Kmečka družba d. d. z Beta Invest d. o. o. Dne 31. januarja 1996 izda ATVP odločbo o izdaji dovoljenja za prevzem v upravljanje vzajemnega sklada Galileo.

21. junij 1996

Nakup zavarovalniške hiše Slovenica d. d. Deleže kupijo PID Kmečki sklad 1, 2 in 3 d. d.

3. julij 1996

Kmečka družba d. d. postane upravljavec dela štirih Dadasovih vzajemnih skladov in sicer Rastko I., Neli II., Diver in Herman Celjski. 20. junija 1996 izda ATVP odločbo o izdaji dovoljenja Kmečki družbi d. d. za prevzem v upravljanje dela premoženja Dadasovih vzajemnih skladov. Isti dan sledi podpis pogodbe s Proficio Dadas d. o. o. o prevzemu upravljanja dela premoženja (13 odstotkov vlagateljev) omenjenih vzajemnih skladov.

24. julij 1996

Uvrstitev obveznic Kmečke družbe d. d. na prosti trg Ljubljanske borze (z oznako KDO1 – danes KDO1E):
• število izdanih obveznic: 80.000
• nominalna vrednost obveznice: 100 DEM
• nominalna vrednost izdaje: 8 milijonov DEM, glavnica bo dospela v izplačilo 15. marca 2006

14. februarja nadzorni svet Kmečke družbe d. d. sprejme sklep o izdaji obveznic. 17. aprila 1996 izda ATVP Kmečki družbi d. d. dovoljenje za izdajo obveznic, 18. maja 1996 pa ATVP izda odločbo, s katero ugotavlja, da je bila izdaja obveznic uspešna. 16. julija 1996 uprava Ljubljanske borze izda sklep o uvrstitvi obveznic na prosti trg Ljubljanske borze vrednostnih papirjev.

23. avgust 1996

Kmečka družba d. d. del sredstev štirih Dadasovih vzajemnih skladov združi v en vzajemni sklad in ga isti dan razdruži na dva vzajemna sklada Rastko in KD Bond. Družba je 21. avgusta 1996 dobila s strani ATVP dovoljenje za združitev prevzetega dela premoženja vseh štirih Dadasovih vzajemnih skladov v en sklad in sočasnega oblikovanja dveh novih.

31. december 1996

Prvi nakup deleža v izobraževalni ustanovi GEA College d. d. Deleže kupijo PID Kmečki sklad 1, 2 in 3 d. d.