Upravljanje družbe

Vodstvo


Izvršna direktorja (skupno poimenovana: vodstvo družbe) predstavljata in zastopata družbo, vodita posle družbe ter odgovarjata za zakonitost njenega delovanja. Vodstvo družbe KD Group sestavljata:

Aljoša Tomaž,

glavni izvršni direktor, član upravnega odbora

Zoran Bošković,

namestnik glavnega izvršnega direktorja

Člana vodstva Aljoša Tomaž in Zoran Bošković sta bila s sklepom upravnega odbora družbe z dne 17. 11. 2017 imenovana za štiriletno mandatno obdobje, ki je začelo teči z dnem 18. 11. 2017.


Upravni odbor


KD Group vodi in nadzira upravni odbor, katerega sestava je naslednja:

Aleksander Sekavčnik,

predsednik upravnega odbora

M.Sc Matija Gantar,

namestnik predsednika upravnega odbora

Tomaž Butina,

član upravnega odbora

Aljoša Tomaž,

član upravnega odbora

mag. Katarina Valentinčič Istenič,

članica upravnega odbora

mag. Gregor Sluga,

član upravnega odbora

Člani upravnega odbora Aleksander Sekavčnik, Tomaž Butina, Katarina Valentinčič Istenič in Aljoša Tomaž so svoj novi štiriletni mandat nastopili 18. 11. 2017, član upravnega odbora Matija Gantar je svoj prvi štiriletni mandat nastopil 9. 3. 2017, mag. Gregor Sluga je svoji štiriletni mandat nastopil dne 17.4.2019.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več