Upravljanje premoženja

Upravljanje premoženja

KD Skladi je najstarejša in ena vodilnih družb za upravljanje v Sloveniji. V več kot dvajsetih letih delovanja so družba in njeni skladi prejeli številna priznanja za uspešno upravljanje in že devetič zapored naziv Trusted Brand za najbolj zaupanja vredno blagovno znamko med skladi. Odličnost in strokovnost v upravljanju potrjujejo tudi mednarodne ocene upravljanja neodvisne agencije Morningstar, ki je konec leta 2016 podelila štirim skladom od dvanajstih ocenjenih skladov KD Krovnega sklada največ 4 zvezdice ali 5 zvezdic: KD Vitalnost (5), KD Prvi izbor (5), KD Bond (4) in KD Tehnologija (4).

 

Družba upravlja KD Krovni sklad s 16 podskladi, ki investirajo v različne vrste vrednostnih papirjev (delnice, obveznice, depoziti), na različne svetovne kapitalske trge in v različne panoge. Ob tolikšni ponudbi lahko vsakdo oblikuje svoj optimalni portfelj, skladno s svojimi željami in potrebami.


Zunaj Slovenije delujeta še dve družbi za upravljanje, ki skupaj upravljata 19 investicijskih skladov, od tega 15 vzajemnih skladov na Hrvaškem in štiri vzajemne sklade v Makedoniji.

www.kd-skladi.si