O Skupini KD Group

O Skupini KD Group

Leta 1994 je bila ustanovljena Kmečka družba d.d., ki je v dvajsetih letih svojega delovanja postala ena vodilnih finančnih skupin v Sloveniji – Skupina KD Group.

Sodi med največje poslovne skupine v Sloveniji. Posluje v dejavnostih zavarovalništva, upravljanja investicijskih skladov in kapitalskih naložb ter nepremičnin.

Glavna poslovna dejavnost matične družbe KD Group je upravljanje tržnih in netržnih naložb ter ustvarjanje finančnih donosov, skladnih s strukturo portfelja. Krovna družba odloča tudi o vseh pomembnejših strateških naložbah Skupine KD Group.

Dokumentarni film Več kot številke, posnet ob 20-letnici poslovanja Skupine KD Group