Družbena odgovornost

AS Fundacija

Znanje je temelj uspeha. To je vodilo in stalnica delovanja ustanove vse od njene ustanovitve, njeno temeljno poslanstvo pa pomoč nadpovprečno nadarjenim mladim posameznikom pri šolanju na različnih področjih znanosti, umetnosti in kulture.
Njen namen je dobrodelen, splošno koristen in trajen. Svoje temeljno poslanstvo dopolnjuje in uresničuje tudi z zagotavljanjem  denarne in materialne pomoči  socialno ogroženim ali drugače prizadetim osebam, s podporo organizacijam, društvom in združenjem, katerih delovanje je usmerjeno v nudenje pomoči ogroženim in pomoči potrebnim, z denarno in materialno pomočjo nerazvitim ali slabše razvitim slovenskim občinam in regijam za namene spodbujanja in omogočanja izobraževanja in razvoja otrok, z organizacijo ali so-organizacijo različnih dobrodelnih akcij ter sodelovanjem pri dobrodelnih akcijah v primeru različnih naravnih in drugih hujših nesreč ali katastrof ter nudenjem denarne pomoči za druge dobrodelne namene.

Zgodovina

Ustanovo je, na pobudo Matjaža Gantarja, 4. novembra 1995, kot Ustanovo Ajdo Fundacijo, soustanovila Kmečka družba za upravljanje investicijskih skladov d.d. (danes: KD Skladi, družba za upravljanje, d.o.o.).
Sprva pod imenom Ajda Fundacija je ustanova pomagala pri izobraževanju vlagateljev v sklade svoje ustanoviteljice, Kmečke družbe za upravljanje investicijskih skladov d.d. in njihovih otrok z nadpovprečnimi rezultati, ki si šolanja zaradi slabega socialnega položaja sami ne bi mogli omogočiti. V letih delovanja, od ustanovitve dalje, s krajšimi  obdobji zmanjšane aktivnosti zaradi pomanjkanja sredstev, je ustanova do danes podelila finančno pomoč številnim posameznikom, od tega večini za celotno, štiri do pet letno obdobje visokošolskega in univerzitetnega študija.
Z razširitvijo svojega delovanja, pod imenom KD Fundacija, ter ob izdatni pomoči družb v Skupini KD, tako finančni kot organizacijski, se je ustanova aktivno vključevala tudi v odmevne družbeno odgovorne in humanitarne akcije, tako v Sloveniji kot tudi v državah, kjer so delovale ali delujejo družbe Skupine KD.
Tudi pod novim imenom, ki sledi aktualni poslovni strategiji Skupine KD, AS Fundacija nadaljuje svoje temeljno poslanstvo, njena prva naloga pa ostaja pomoč talentiranim mladim posameznikom, ki jim z dodeljevanjem finančne pomoči omogoča študij na najboljših univerzah po vsem svetu.
Ustanova AS Fundacija je pravna oseba. Njen sedež je na Dunajski cesti 63 v Ljubljani.

Vodenje in nadzor AS Fundacije

Organa ustanove sta uprava in nadzorni svet.
4-članski upravi predseduje Gabrijel Škof, člani pa so Matija Šenk, Mojca Ribič Gantar in Luka Podlogar.
Predsednica nadzornega sveta je Mojca Kek, člana pa Karmen Mavrič in Jure Kvaternik.
Članstvo v vseh organih ustanove in delo v ustanovi je dobrodelno, zato člani v organih ustanove niso upravičeni do sejnin oziroma drugih nadomestil, razen povračila potnih stroškov.

Aktivnosti v letu 2017

V letu 2017 je AS Fundacija, ustanova, nadaljevala s podporo svojim uspešnim varovancem.

Že 18. maja 2015 je na svojih spletnih straneh objavila razpis za dodelitev nove finančne pomoči nadarjenim študentom glasbe in umetnosti na dodiplomskem oziroma podiplomskem študiju v tujini. Izmed prijavljenih kandidatov sta bila takrat izbrana dva nova varovanca, Luka Benčič, jazz kontrabasist, ki je bil sprejet v prvi letnik Akademije za glasbo (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunste) v Amsterdamu,  ter Max Čelar, študent drugega letnika ene najprestižnejših fakultet za arhitekturo, Architectural Assotiation iz Londona. Oba sta uspešno zaključila šolsko leto 2016/2017 in nadaljevala študij v naslednji letnik, zato je AS Fundacija ostala njuna podpornica.

Na glasbeni akademiji Berklee College of Music iz Bostona, ZDA, svoj študij na smeri jazz vokal v četrtem letniku uspešno nadaljuje tudi Ajda Stina Turek, ki je varovanka AS Fundacije že od leta 2014. V letu 2017 je AS Fundacija svojo varovanko z enkratno denarno pomočjo podprla tudi pri izvedbi projekta izdaje in promocije njenega debitantskega avtorskega CD-ja, katerega avtorica besedil in glasbe je prejemnica donacije. Naslov albuma je SONDER.

Rok Zalokar, varovanec AS Fundacije od leta 2013, je v letu 2017 uspešno zaključil četrti letnik študija jazz klavirja na glasbeni akademiji Codarts v Rotterdamu na Nizozemskem, zato se je zaključilo tudi štiriletno sodelovanje z AS Fundacijo.

Na zgoraj omenjeni akademiji je v letu 2016 pričel s študijem Domen Cizej, prav tako varovanec AS Fundacije. V šolskem letu 2016/2017 je uspešno zaključil študij prvega letnika in je v študijskem letu 2017/2018 vpisan v drugi letnik študija. 

AS Fundacija ostaja podpornica bratov Šalej. Jakob Šalej je uspešno zaključil študij na Fakulteti za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani in se z oktobrom 2017 vpisal v prvi letnik magistrskega študija. Matija Šalej, ki pa je v letu 2015 pričel s študijem ekonomije na univerzi Aarhus University na Danskem, je uspešno zaključil drugi letnik študija in v šolskem letu 2017/2018 nadaljuje s študijem v tretjem letniku omenjene univerze.

V letu 2017 je AS Fundacija pričela sodelovanje s še enim nadarjenim glasbenikom in sicer Miho Gantarjem, ki se je v šolskem letu 2017/2018 vpisal v prvi letnik študija jazz klavirja na Univerzi za upodabljajočo umetnost v Gradcu (Kunstuniversität Graz – KUG).


AS Fundacija je v januarju 2017 namenila tudi potrebna sredstva kot enkratno denarno pomoč zaradi izgube zaposlitve ter drugih težjih socialnih razmer v katerih se nahajajo ožje družine prejemnikov.