Družbena odgovornost

Družbena odgovornost

Skupina KD Group je dejaven partner, ki aktivno podpira, soustvarja in izboljšuje okolje, v katerem deluje in živi. Svoje stranke spodbujamo, da prevzamejo odgovornost za svojo finančno varnost in neodvisnost. Ustvarjamo varno, prijetno in stimulativno delovno okolje za svoje zaposlene in med njimi spodbujamo sodelovanje in povezovanje. Z nacionalnimi in lokalnimi sponzorskimi in donatorskimi projekti se vključujemo v družbeno okolje, saj menimo, da tudi na ta način lahko pripomoremo k uveljavljanju vrednot, v katere trdno verjamemo.

Zaposleni

V Skupini KD Group si prizadevamo, da svojim zaposlenim zagotavljamo spodbudno delovno okolje in omogočamo njihov strokovni razvoj. Zaposlenim omogočamo udejstvovanje pri različnih kulturno-umetniških dogodkih, koncertih in prireditvah, kjer Skupina KD Group sodeluje pri organizaciji, konec leta pa pripravimo obdarovanje otrok za Dedka Mraza. Zunaj delovnega časa se zaposleni lahko udeležujejo najrazličnejših oblik rekreacije in športnih prireditev v okviru dveh športnih društev.

V Skupini KD Group zaposlenim zagotavljajo varno delo v zdravem delovnem okolju in pozitivnih medsebojnih odnosih. Temu so namenjene tudi aktivnosti športno-kulturnega društva, druženja na letnih srečanjih in športnih igrah, preventivni zdravstveni pregledi zaposlenih ter kolektivna nezgodna in prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, ki jih družba (so)financira zaposlenim.

Naravno okolje

Osrednje dejavnosti družb Skupine KD Group niso neposredno povezane z okoljskimi vplivi, vendar pri svojem vsakodnevnem delovanju ravnamo odgovorno: varčujemo z električno energijo in ločujemo odpadke.

Družbeno okolje

V družbeno okolje se aktivno vključujemo predvsem s sponzorstvi in donatorstvom, s katerimi izkazujemo jasno povezanost s korporativnimi vrednotami – zaupanjem, rastjo, spoštovanjem, odličnostjo in podporo. Zaposleni v Skupini KD Group se že tradicionalno redno udeležujejo krvodajalskih akcij.

Kultura in izobraževanje

V Skupini KD Group negujemo dolgoročna partnerstva s kulturnimi ustanovami in posamezniki ter z vlaganji v izobraževalne projekte najrazličnejših oblik.

Šport

S podpiranjem različnih športnih dejavnosti želimo razširiti idejo o aktivnem in družabnem preživljanju prostega časa.

Humanitarna dejavnost

V Skupini KD Group podpiramo prostovoljstvo med zaposlenimi, zato jih prek AS Fundacije vključujemo v različne humanitarne akcije, organiziramo pa tudi krvodajalske akcije, ki se jih udeležuje vse več zaposlenih.