Upravljanje družbe

Gabrijel Škof

član upravnega odbora

Gabrijel Škof je po izobrazbi univerzitetni diplomirani pravnik. Po diplomi na Pravni fakulteti v Ljubljani in opravljenem pravosodnem izpitu je zavarovalništvu zvest od leta 1986, ko se je zaposlil v Zavarovalnici Triglav, kjer je zasedal različna vodstvena mesta. Bil je član uprave, svetovalec uprave, direktor transportnih in kreditnih zavarovanj, izvršni direktor premoženjskih zavarovanjin direktor območne enote Ljubljana.

V svoji poslovni karieri je bil tudi član različnih nadzornih in upravnih organov, tako v Sloveniji kot v tujini, in sicer član nadzornega odbora Triglav Osiguranje, Hrvaška, član in predsednik nadzornega odbora DDOR banke, Srbija, član nadzornega sveta Triglav zdravstvene zavarovalnice, Koper,in član nadzornega sveta pozavarovalnice Triglav Re, Ljubljana.

Je član upravnega odbora družbe KD Group d.d.

9.11.2006 je bil imenovan za člana uprave, od 01.10.2007 dalje pa je predsednikuprave Adriatic Slovenice d.d. Je član sveta Slovenskega zavarovalnega združenja, član nadzornega sveta Jedrskega poola GIZ in član upravnega odbora Primorske gospodarske zbornice. Na GEA College – Fakulteti za podjetništvo je tudi predavatelj za področje zavarovalništva.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več