Javne objave

leto:
2022
    mesec:
* vsi *

Nerevidirano polletno poročilo o poslovanju Skupine KD Group in družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Objava Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Poročilo o prejemkih organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. v poslovnem letu 2021

KD Group d.d.,

Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Objava sklica skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2021

KD Group d.d.,

Seznam poslov s povezanimi osebami za poslovno leto 2021

KD Group d.d.,

Mesečno poročanje v skladu s Sklepom o poročanju pravnih naslednic PID

KD Group d.d.,

Obvestilo o poslih oseb, ki opravljajo poslovodne naloge, in z njimi tesno povezanih oseb

KD Group d.d.,

Obvestilo o vpisu skupščinskega sklepa o umiku delnic z oznako KHDR iz organiziranega trga vrednostnih papirjev v sodni register

KD Group d.d.,

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več