Javne objave

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2021

KD Group d.d.,
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD Group  in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2021 v standardnem formatu ESEF. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji dne 28.4.2022.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od  28.4.2022 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.


KD Group d.d.


Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group za leto 2021

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več