Javne objave

Seznam poslov s povezanimi osebami za poslovno leto 2021

KD Group d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in 106. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov ter v skladu s 5. členom Sklepa o poročanju pravnih naslednic pooblaščenih investicijskih družb KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja seznam poslov, ki jih je KD Group d.d. sklenila s povezanimi osebami v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2021.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletni strani družbe KD Group d.d. www.kd-group.com od 28.4.2022 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.


KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več