Javne objave

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2023

KD Group d.d.,
V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD Group  in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2023 v standardnem formatu ESEF. Letno poročilo je upravni odbor družbe sprejel na svoji seji 27.3.2024.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od 27.3.2024 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.KD Group d.d.

Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2023 v standardnem ESEF formatu je dostopno na naslednji povezavi:

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več