Javne objave

Obvestilo

KD Group d.d.,
KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana (v nadaljevanju: družba)  na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU obvešča javnost, da je  upravni odbor na seji  dne 30.8.2023 za glavnega izvršnega direktorja ponovno imenoval mag. Gregorja Slugo, s pričetkom mandata dne 2.9.2023 in za mandatno dobo štirih let.


To obvestilo bo od  31.8.2023 dalje objavljeno tudi na spletnih straneh družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav.

KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več