Javne objave

Objava sklica 33. skupščine delničarjev družbe KD Group d.d.

KD Group d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 152. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančne družbe, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 63, upravni odbor družbe sklicuje 33. skupščino delničarjev družbe, ki bo v četrtek, dne 20.4.2023 ob 9.00 uri pri notarju Bojanu Podgoršku iz Ljubljane, na naslovu  Dalmatinova ulica 2, Ljubljana.

Sklic skupščine in predlogi sklepov z obrazložitvami ter ostale informacije ter gradivo za delničarje so objavljeni na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu Odnosi  z vlagatelji/ Skupščina delničarjev in na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d. SEOnet.

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami je delničarjem dostopno tudi na sedežu družbe KD Group d.d.,  Dunajska cesta 63, Ljubljana, v tajništvu v 3. nadstropju vsak delovni dan od dneva objave sklica do zasedanja skupščine, od 9. do 15. ure.

To obvestilo bo od  14.4.2023 dalje objavljeno tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com v sklopu javnih objav še najmanj 5 let od dne objave.


KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več