Javne objave

Sklic na dokument: Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2022

KD Group d.d.,
Družba KD Group, finančna družba, d.d. Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, je dne 31.3.2023 objavila revidirano letno poročilo Skupine KD Group  in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2022 v standardnem formatu ESEF.


V objavljeno revidirano letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2022 je bilo po pomoti vključeno nepodpisano revizorjevo mnenje.

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/815 in 134. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, Ljubljana, objavlja revidirano letno poročilo Skupine KD Group  in družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2022 v standardnem formatu ESEF in s podpisanim mnenjem revizorja.  

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od 6.4.2023 dalje, najmanj 10 let od datuma objave.


KD Group d.d.


Letno poročilo Skupine KD Group in družbe KD Group d.d. za leto 2022 v standardnem ESEF formatu je dostopno na naslednji povezavi:

https://eu.iriscarbon.com//Home/IxbrlViewer/6426b84367bb7b09b4d87893

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več