Javne objave

Objava nerevidiranih nekonsolidiranih računovodskih izkazov za poslovno leto 2022

KD Group d.d.,
Na podlagi 17. člena Uredbe 596/2014/EU in v skladu s 158. členom  Zakona o trgu finančnih instrumentov KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, objavlja nerevidirane nekonsolidirane računovodske izkaze družbe KD Group d.d. za poslovno leto 2022.

Informacije, ki jih vsebuje ta objava, bodo na voljo na spletnih straneh družbe www.kd-group.com od 30.3.2023 dalje, najmanj 5 let od datuma objave.


KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več