Javne objave

Objava Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.

KD Group d.d.,
Na podlagi 294.a člena Zakona o gospodarskih družbah in  17. člena Uredbe 596/2014/EU družba KD Group, finančna družba, d.d., Dunajska 63, Ljubljana, v pripetem dokumentu objavlja Politiko prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d., sprejeto na 31. skupščini delničarjev družbe, ki je potekala dne 12.7.2022.

 Pri glasovanju  na skupščini o potrditvi Politike prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d.,  je bilo veljavno oddanih 2.157.487 glasov, kar pomeni enako število delnic in kar predstavlja 100%  delnic v osnovnem kapitalu. Za sprejem sklepa je bilo oddanih 2.157.487 glasov, kar predstavlja 100% oddanih glasov. Proti sprejemu ni glasoval nihče, vzdržanih glasov ni bilo.


Politika prejemkov organa vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev v družbi KD Group d.d. je od dne 12.7.2022 dalje objavljena tudi na spletni strani družbe www.kd-group.com  za obdobje deset let.KD Group d.d.

Kontakti

O skupini KD GroupO skupini KD GroupPreberite več